De IJsselzangers repeteren weer!
Sinds 27 september in onze vertrouwde repetitie-lokatie bij Wissels Groep Zutphen.
Adres:
Verlengde Ooyerhoekseweg 9
7207 BJ Zutphen.

We zijn volop aan het repeteren om in december een aantal concerten te gaan uitvoeren.

Als je wilt kun je nu ook weer een repetitie bijwonen en meezingen.
Neem hiervoor contact op met onze secretaris Harrie van Hall.
E-mail secretaris@ijsselzangers.nl of telefoon 0625116374

De IJsselzangers 70 jaar!

 

Bericht uit Contact:

 

 

 

 

 

 

Felicitatie van familie  Penninkhof

Aan alle IJSSELZANGERS,

Allen van harte gefeliciteerd met het 70 jarig bestaan van uw koor.
Een uitzonderlijke prestatie in een periode waarin het collectief zingen sterk is afgenomen.
Er wordt nog veel onder de douche geblèrd maar dat is nooit opgenomen of een uitvoering van gegeven.
Persoonlijk heb ik met mijn vrouw, kinderen en familie menigmaal mogen genieten van uw vocale kunsten onder bezielende leiding van een professioneel 
dirigent.
Dat heeft veel geld gekost maar dan heb je ook wat.

De huidige CORONA tijd heeft zijn voordelen en nadelen !
De voordelen zijn dat u meer tijd heeft om iets groots te organiseren en meer tijd heeft om het collectief jubileumfonds te spekken.
Het nadeel 
is dat u de geplande evenementen en feesten tot nader order moet annuleren.
Wij wensen u daarbij veel wijsheid toe en hopen dat de IJSSELZANGERS  nog lange tijd  actief mogen zijn.
O ja:
We hebben uw video bekeken en de grijze koppen en snorren hebben  
wel de overhand, hetgeen betekent dat de kelen regelmatig gesmeerd moeten worden.
We zullen daar een bijdrage voor storten op rekening van rebel Lodewijk Vredenberg.

Met hartelijke groeten,
Familie Penninkhof  OLST     

En we feliciteren onszelf: (klik op het witte vlak en bekijk de video met de grijze koppen en snorren)

video 70 jarig jubileum

VOORLOPIG GEEN REPETITIE TOT FEBRUARI 2021

 

Als gevolg van de nog verder aangescherpte maatregelen die onze regering op 14 december j.l. heeft afgekondigd ter bestrijding van het Coronavirus heeft het bestuur van de IJsselzangers besloten om de  repetities tot 1 februari 2021 geen doorgang te laten vinden.
Gezien de huidige ontwikkelingen en de verwachting dat het vaccinatieprogramma pas in het voorjaar gaat plaats vinden is het goed om er rekening mee te houden dat de maatregelen ook na 1 februari 2021 blijven gelden.  

We houden de ontwikkelingen in de gaten en hopen zodra het kan met “beter nieuws” te komen.

Zodra we weer mogen repeteren gaat dat in eerste instantie plaatsvinden in het Nuts-gebouw in Warnsveld. Het tijdstip is op de ons vertrouwde maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur. In incidentele gevallen zullen we moeten beginnen op een vroeger tijdstip. Dan repeteren de vrouwen van Nu in de toneelzaal. Zodra het kan gaan we terug naar de kantine van Wissels. Reuvershoeve is inmiddels buiten beeld vanwege andere activiteiten die er worden opgestart.

GEEN REPETITIE TOT EIND   2020

 Als gevolg van de aangescherpte maatregelen die onze regering op 3 november j.l. heeft afgekondigd ter bestrijding van het Coronavirus heeft het bestuur van de IJsselzangers besloten om de  repetities tot einde 2020 geen doorgang te laten vinden.
We houden de ontwikkelingen in de gaten en hopen zodra het kan met “beter nieuws” te komen.

Deze situatie is niet alleen jammer voor ons als IJsselzangers, maar ook voor de familie Wissels – waar we gewoonlijk repeteren – en Reuvershoeve waar we in tijden van corona ons onderkomen hadden.
We wensen hen toe dat ze deze barre tijden goed doorkomen.

 

IN TIJDEN VAN CORONA,
brief aan onze sponsoren en adverteerders

Beste Adverteerder/Sponsor,

Minder dan een half jaar geleden – en voor sommige van u wellicht nog langer geleden – deden wij als IJsselzangers een beroep op u om ons te ondersteunen bij het organiseren van onze Christmas Proms concerten. U deed dat met enthousiasme door middel van  een sponsorbedrag dan wel  het plaatsen van een advertentie in ons programmaboekje. Op die manier konden we die inmiddels traditionele concerten goed op de rit krijgen.
Vrijdag 13 maart heeft het bestuur van de IJsselzangers, vooruitlopend op de maatregelen van het kabinet, besloten om de repetities met ingang van 16 maart tot nader order uit te stellen.
Zoals bekend heeft het kabinet op zondag 15 maart is besloten dat horecagelegenheden en restaurants hun deuren moesten sluiten. In de nasleep hebben ook vele middenstanders hun zaak gedeeltelijk of in sommige gevallen zelfs geheel moeten sluiten.

Zo snel kunnen in deze open wereld situaties wijzigen. Het is surrealistisch om te zien wat de “Social Distancing” nu teweegbrengt.
Als ondernemer ervaart u dit aan den lijve.
We willen u als IJsselzangers sterkte toewensen in deze ongetwijfeld niet gemakkelijke tijd. Op onze website zullen we onze leden extra attenderen op de mogelijkheden die een aantal van u aanbieden in deze volstrekt nieuwe situatie.

We zullen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen. Blijf gezond en hopelijk komt u deze crisis zonder al te veel kleerscheuren door. We denken aan u.

Als hart onder de riem treft u bijgaand een video aan; klik op onderstaande regel.
een hart onder de riem

Namens het bestuur van de IJsselzangers,

Harrie van Hall, secretaris