VOORLOPIG GEEN REPETITIE TOT FEBRUARI 2021

 

Als gevolg van de nog verder aangescherpte maatregelen die onze regering op 14 december j.l. heeft afgekondigd ter bestrijding van het Coronavirus heeft het bestuur van de IJsselzangers besloten om de  repetities tot 1 februari 2021 geen doorgang te laten vinden.
Gezien de huidige ontwikkelingen en de verwachting dat het vaccinatieprogramma pas in het voorjaar gaat plaats vinden is het goed om er rekening mee te houden dat de maatregelen ook na 1 februari 2021 blijven gelden.  

We houden de ontwikkelingen in de gaten en hopen zodra het kan met “beter nieuws” te komen.

Zodra we weer mogen repeteren gaat dat in eerste instantie plaatsvinden in het Nuts-gebouw in Warnsveld. Het tijdstip is op de ons vertrouwde maandagavond van 20:00 uur tot 22:00 uur. In incidentele gevallen zullen we moeten beginnen op een vroeger tijdstip. Dan repeteren de vrouwen van Nu in de toneelzaal. Zodra het kan gaan we terug naar de kantine van Wissels. Reuvershoeve is inmiddels buiten beeld vanwege andere activiteiten die er worden opgestart.

GEEN REPETITIE TOT EIND   2020

 Als gevolg van de aangescherpte maatregelen die onze regering op 3 november j.l. heeft afgekondigd ter bestrijding van het Coronavirus heeft het bestuur van de IJsselzangers besloten om de  repetities tot einde 2020 geen doorgang te laten vinden.
We houden de ontwikkelingen in de gaten en hopen zodra het kan met “beter nieuws” te komen.

Deze situatie is niet alleen jammer voor ons als IJsselzangers, maar ook voor de familie Wissels – waar we gewoonlijk repeteren – en Reuvershoeve waar we in tijden van corona ons onderkomen hadden.
We wensen hen toe dat ze deze barre tijden goed doorkomen.

 

IN TIJDEN VAN CORONA,
brief aan onze sponsoren en adverteerders

Beste Adverteerder/Sponsor,

Minder dan een half jaar geleden – en voor sommige van u wellicht nog langer geleden – deden wij als IJsselzangers een beroep op u om ons te ondersteunen bij het organiseren van onze Christmas Proms concerten. U deed dat met enthousiasme door middel van  een sponsorbedrag dan wel  het plaatsen van een advertentie in ons programmaboekje. Op die manier konden we die inmiddels traditionele concerten goed op de rit krijgen.
Vrijdag 13 maart heeft het bestuur van de IJsselzangers, vooruitlopend op de maatregelen van het kabinet, besloten om de repetities met ingang van 16 maart tot nader order uit te stellen.
Zoals bekend heeft het kabinet op zondag 15 maart is besloten dat horecagelegenheden en restaurants hun deuren moesten sluiten. In de nasleep hebben ook vele middenstanders hun zaak gedeeltelijk of in sommige gevallen zelfs geheel moeten sluiten.

Zo snel kunnen in deze open wereld situaties wijzigen. Het is surrealistisch om te zien wat de “Social Distancing” nu teweegbrengt.
Als ondernemer ervaart u dit aan den lijve.
We willen u als IJsselzangers sterkte toewensen in deze ongetwijfeld niet gemakkelijke tijd. Op onze website zullen we onze leden extra attenderen op de mogelijkheden die een aantal van u aanbieden in deze volstrekt nieuwe situatie.

We zullen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen. Blijf gezond en hopelijk komt u deze crisis zonder al te veel kleerscheuren door. We denken aan u.

Als hart onder de riem treft u bijgaand een video aan; klik op onderstaande regel.
een hart onder de riem

Namens het bestuur van de IJsselzangers,

Harrie van Hall, secretaris 

VOORALSNOG  GEEN  REPETITIE   IN   DE  MAANDEN  MAART,  APRIL  EN  MEI

 

In navolging van de aangescherpte maatregelen die onze regering heeft afgekondigd ter bestrijding van het Coronavirus heeft het bestuur van de IJsselzangers besloten om de  repetities in de  komende maanden geen doorgang te laten vinden.

Uiteraard kunnen er voorlopig ook geen concerten meer worden gegeven.

 

 

 

Open repetitie

Na het zeer  geslaagde optreden   tijdens het 4-koren Promsconcert in de Buitensociëteit ,   gaat het mannenkoor de IJsselzangers over tot de orde van de dag.
Op maandagavond  9 maart a.s. is er een OPEN REPETITIE  in het restaurant van de hoofdsponsor van het koor, REUVERSHOEVE .
Belangstellende aspirant-zangers  kunnen vrijblijvend komen luisteren of het  zingen in ons koor iets voor hen is.  Meteen meezingen kan ook!
Als men geen noten kan lezen hoeft dat geen belemmering te zijn , er is voldoende steun van de huidige koorleden.

Maak kennis met koor en dirigent en geniet van de ontspannen sfeer die de IJsselzangers uitstralen.
De open repetitie begint op 9 maart om 20.00 uur, u bent van harte welkom !

Voor nadere informatie kunt u ook mailen naar secretaris@ijsselzangers.nl  of bellen met Harrie van Hall, 06-25116374