IN TIJDEN VAN CORONA,
brief aan onze sponsoren en adverteerders

Beste Adverteerder/Sponsor,

Minder dan een half jaar geleden – en voor sommige van u wellicht nog langer geleden – deden wij als IJsselzangers een beroep op u om ons te ondersteunen bij het organiseren van onze Christmas Proms concerten. U deed dat met enthousiasme door middel van  een sponsorbedrag dan wel  het plaatsen van een advertentie in ons programmaboekje. Op die manier konden we die inmiddels traditionele concerten goed op de rit krijgen.
Vrijdag 13 maart heeft het bestuur van de IJsselzangers, vooruitlopend op de maatregelen van het kabinet, besloten om de repetities met ingang van 16 maart tot nader order uit te stellen.
Zoals bekend heeft het kabinet op zondag 15 maart is besloten dat horecagelegenheden en restaurants hun deuren moesten sluiten. In de nasleep hebben ook vele middenstanders hun zaak gedeeltelijk of in sommige gevallen zelfs geheel moeten sluiten.

Zo snel kunnen in deze open wereld situaties wijzigen. Het is surrealistisch om te zien wat de “Social Distancing” nu teweegbrengt.
Als ondernemer ervaart u dit aan den lijve.
We willen u als IJsselzangers sterkte toewensen in deze ongetwijfeld niet gemakkelijke tijd. Op onze website zullen we onze leden extra attenderen op de mogelijkheden die een aantal van u aanbieden in deze volstrekt nieuwe situatie.

We zullen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen. Blijf gezond en hopelijk komt u deze crisis zonder al te veel kleerscheuren door. We denken aan u.

Als hart onder de riem treft u bijgaand een video aan; klik op onderstaande regel.
een hart onder de riem

Namens het bestuur van de IJsselzangers,

Harrie van Hall, secretaris