Maatregelen i.v.m. Coronavirus

In navolging van de maatregelen die onze regering heeft afgekondigd ter bestrijding van het Coronavirus heeft het bestuur van de IJsselzangers besloten om de resterende repetities in de maand maart geen doorgang te laten vinden. Hiermee lopen we misschien vooruit op stringentere maatregelen van overheidswege, maar gezien onze leeftijd en ter bescherming van onze gezondheid, vindt het bestuur van de IJsselzangers het samen zingen in een kleine ruimte niet verantwoord.

Wel vragen we ieder lid om de komende periode goed te blijven oefenen met als leidraad het jaarprogramma 2020. Vanaf de eerstkomende repetitie kunnen we dan met gepaste snelheid op naar de volgende evenementen.

Daarnaast kan ik jullie meedelen dat gisteren – donderdag 12 maart – het besluit is gevallen om op 12 december a.s. een groots Kerstfestival te organiseren in de Oosterberg Buitensociëteit. De IJsselzangers zullen dit organiseren onder de paraplu van het KNZV Midden Nederland. Er zullen naar verwachting 14 koren deelnemen. 

Ook ligt er nog een uitnodiging van KNZV Nederland om deel te nemen aan het Korenfestival 2020 op zaterdag 19 september a.s. Hieraan doen 25 koren mee uit het hele land en het festival  vindt plaats verspreid over 5 podia in Zeist. 

 

Tot slot wens ik jullie veel gezondheid.