Nieuwsbrief november 2021

Nieuwsbrief Mannenkoor De IJsselzangers update 22 november 2021

Beste lezer,

Met deze Nieuwsbrief informeren wij onze sponsoren, begunstigers, vrienden en supporters over het wel en wee van ons koor de IJsselzangers. Wij zijn van plan om dit enkele malen per jaar te doen.

In muzikaal opzicht viel er in corona-tijd weinig te genieten. Langere tijd geen repetities en geen enkel optreden. Ook van onze traditionele kerstconcerten kwam helaas niets terecht, maar er leken betere tijden aan te komen…
Eind augustus ging de vlag al een beetje uit. Met toen nog allerlei beperkingen konden wij onze repetities hervatten in het Nutsgebouw in Warnsveld; we waren er blij mee.
Vanaf 27 september zijn wij terug in het ons zo vertrouwde repetitielokaal bij Wissels Groep; wij hebben daarnaar uitgekeken.
Ondanks de coronamaatregelen kunnen we nog steeds blijven repeteren. Wel is nu een Corona Toegangs Bewijs vereist voor de toegang tot de repetitieruimte.
Helaas hebben we nu, als gevolg van de recent weer aangescherpte maatregelen, al onze concerten in december moeten laten vervallen.

Inmiddels bestaan wij 70 jaar en wij hebben dit heugelijk feit als koor -door “Corona“ bescheiden maar enthousiast- gevierd bij onze hoofdsponsor Reuvershoeve, die ons een voortreffelijk buffet voorschotelde. Opgeluisterd met een humoristisch tintje en begeleid door een voortreffelijk muzikaal duo en vanzelfsprekend hebben wij zelf ook volop gezongen.

Het koor -dat inmiddels is uitgegroeid tot zo’n 30 leden- gaat  zich richten op de concerten die we hopelijk in 2022 kunnen geven.
Wij hopen nog wel dat we dit bijzondere jaar kunnen afsluiten  met ons traditionele kerstdiner op zondag 19 december.

De IJsselzangers zijn springlevend en we hopen op een spoedig weerzien met allen die zich met ons verbonden voelen!