Geschiedenis

Geschiedenis van het koor
In 1947 werd door acht enthousiaste Zutphense zangers het “Zutphens Dubbelmannenkwartet” opgericht. Herman Schaapveld, zelf een enthousiast Zutphens musicus nam met veel geduld en accuratesse de leiding van dit dubbelkwartet op zich.

Oprichting van “de IJsselzangers
In 1951 werd het dubbelkwartet uitgebreid met een tiental geselecteerde goede zangers op advies van wijlen Joh.C Dell, toenmalig stadsredacteur van het Zutphens Dagblad.
De naam van het Zutphens Dubbelmannenkwartet toen werd gewijzigd in:  Zutphense Mannenzangvereniging “de IJsselzangers”.

De Dirigenten
Na ca. 3 jaar moest Herman Schaapveld wegens verandering van werkkring, als dirigent het koor verlaten. In de musicus Tom Kolkena vond men een waardig opvolger. Hij wist het werk van zijn voorganger met grote deskundigheid voort te zetten. Helaas zou hij slechts een korte tijd dirigent van het ZDMK blijven.
Er volgden toen enkele korte stage-perioden met de dirigenten Henk Carmighelt en Joop van Neck.
Met de jonge Hans Besselink uit Dieren (later directeur van het Conservatorium in Maastricht) kregen de zangers weer een vaste dirigent. Hij zorgde ervoor dat er veel aandacht werd besteed aan een gloedvolle vertolking bij het zingen.
In 1965 werd stadsgenoot Bert Nijhof tot dirigent benoemd. Hij zou dat bijna 50 jaar blijven en bracht het koor tot indrukwekkende interpretaties en vormde het tot een uiterst homogeen geheel.
Onder zijn leiding behaalde het koor diverse malen een eerste prijs bij concoursen van de KNZV, meerdere keren met de vermelding “beste koor”.
Sinds 2012 is Paul Michèl Tijssen de vaste dirigent. Onder zijn leiding behaalde het koor weer diverse successen: onder andere een eerste prijs bij het KNZV concours van 2012 in Baarn en uitverkochte zalen bij de “Christmas Proms 2017”.