Informatie

Door de verschillende informatie menu's aan te klikken, kunt u nader kennis maken
met ons koor en komt u meer te weten over de inhoudelijke en praktische zaken rondom de
IJsselzangers.