VRIENDEN

Mannenkoor De IJsselzangers uit Zutphen zingt graag voor u.
Samen met onze bevlogen dirigent doen wij er alles aan om een grote verscheidenheid aan liederen zo mooi en zuiver mogelijk te vertolken.
Wij geven jaarlijks  meerdere concerten, soms in samenwerking met andere koren en professionele musici. 

Daar moet soms geld bij! Met onze contributie en de maandelijkse opbrengst van het oud papier, dat wij ophalen in Zutphen, komen wij er niet.
Daarom zou het prachtig zijn als u, als vriend of vriendin van De IJsselzangers, ons financieel zou willen steunen. U kunt dit doen door jaarlijks een bedrag van  € 25,– over te maken naar rekeningnummer NL84INGB0009060927 t.n.v. Mannenzangvereniging De IJsselzangers. 

Een hoger bedrag mag natuurlijk ook!
Zo helpt U ons om te blijven bestaan en mooie concerten te geven!

Wat staat daar tegenover?

  • Tijdige informatie over onze concerten
  • Bij al onze optredens een gereserveerde plaats op de eerste rijen
  • Jaarlijks een gratis concert, speciaal voor onze vrienden en vriendinnen!
  • Een vermelding op onze website onder het kopje VRIENDENzie hieronder de lijst.

Bert Nijhof – Erelid
Dick de Lange

Cor Nijland
Raang Boer Iwema
Lydeke Boer Iwerma
Henk Sieben